Våra kurser

Våra kurser

Grundläggande & gymnasiala vuxenutbildningen

På den grundläggande & gymnasiala vuxenutbildningen har vi ambitionen att kunna erbjuda så många av kurserna i egen regi med egen personal. Det kan dock vara så att vi tvingas köpa kurser av ett distansföretag. Just nu har vi avtal med Miroi. Det kan bero på att vi inte har personal med ämnesbehörighet eller att vi tillfälligt får långa köer i vissa kurser.

Är du helt nybörjare i tex engelska och matematik så söker du delkurs 1 & 2.
 

Vi har ett stort antal sökande till kursen svenska som andraspråk 1. Därför är det nu kö i SVA 1 reguljärt (dag) och har du inte fått en plats till 15 januari så kommer nästa intag att ske vecka 13. Vi erbjuder SVA 1 på kvällstid. 

Heltidsstudier är 20 poäng/vecka

Heltid 5 veckor = 100 poäng
Heltid 20 veckor = 400 poäng
Heltid 18 veckor = 360 poäng

Här hittar du kurser vi erbjuder:

Grundläggande vuxenutbildningen

Delkurs

Verksamhetspoäng

Kurskod

Engelska, nationell delkurs 1

100 

GRNENGA

Engelska, nationell delkurs 2

100

GRNENGB

Engelska, nationell delkurs 3

200

GRNENGC

Engelska, nationell delkurs 4

200

GRNENGD

Matematik, nationell delkurs 1

100

GRNMATA

Matematik, nationell delkurs 2

100

GRNMATB

Matematik, nationell delkurs 3

200

GRNMATC

Matematik, nationell delkurs 4

200

GRNMATD

Svenska, nationell delkurs 1

100

GRNSVEA

Svenska, nationell delkurs 2

200

GRNSVEB

Svenska, nationell delkurs 3

200

GRNSVEC

Svenska, nationell delkurs 4

200

GRNSVED 

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1

100

GRNSVAA

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2

200

GRNSVAB

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3

200

GRNSVAC

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4

200

GRNSVAD

Biologi

150

GRNBIO2

Fysik

150

GRNFYS2

Geografi

150

GRNGEO2

Hem- och konsumentkunskap

50

GRNHEM2

Historia

150

GRNHIS2

Kemi

150

GRNKEM2

Religionskunskap

150

GRNREL2

Samhällskunskap

150

GRNSAM2

Gymnasiala vuxenutbildningen

Kurs

Poäng

Kurskod

Biologi 1

100

BIOBIO01

Biologi 2

100

BIOBIO02

Engelska 5

100

ENGENG05

Engelska 6

100

ENGENG06

Fysik 1a (Miroi)

150

FYSFYS01a

Fysik 2 (Miroi)

100

FYSFYS02

Historia 1a1

50

HISHIS01a1

Historia 1a2

50

HISHIS01a2

Historia 1b

100

HISHIS01b

Historia 2a

100

HISHIS02a

Historia 3

100

HISHIS03

Information och kommunikation 1

100

INFINF01

Information och kommunikation 2

100

INFINF02

Kemi 1

100

KEMKEM01

Kemi 2

100

KEMKEM02

Matematik orientering

100

 

Matematik 1a

100

MATMAT01a

Matematik 1b

100

MATMAT01b

Matematik 1c

100

MATMAT01c

Matematik 2a

100

MATMAT02a

Matematik 2b

100

MATMAT02b

Matematik 2c

100

MATMAT02c

Matematik 3b

100

MATMAT03b

Matematik 3c

100

MATMAT03c

Matematik 4

100

MATMAT04

Naturkunskap 1a1

50

NAKNAK01a1

Naturkunskap 1a2

50

NAKNAK01a2

Naturkunskap 1b

100

NAKNAK01b

Naturkunskap 2

100

NAKNAK02

Programhantering

100

INFPRG0

Psykologi 1

50 PSKPSY01

Psykologi 2

50 PSKPSY02a

Privatjuridik

100 JURPRI0

Religion 1 (Miroi)

50

RELREL01

Religion 2 (Miroi)

50

RELREL02

Rätten och samhället 

100 JURRÄT0

Samhällskunskap 1a1

50

SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a2

50

SAMSAM01a2

Samhällskunskap 1b

100

SAMSAM01b

Samhällskunskap 2

100

SAMSAM02

Samhällskunskap 3

100

SAMSAM03

Svenska som andraspråk 1

100

SVASVA01

Svenska som andraspråk 2

100

SVASVA02

Svenska som andraspråk 3

100

SVASVA03

Svenska 1

100

SVESVE01

Svenska 2

100

SVESVE02

Svenska 3

100

SVESVE03

På grundläggande vuxenutbildningen erbjuder vi en orienteringskurs i datorkunskap (100 poäng).

Kursen vänder sig till dig som känner stor osäkerhet och behöver extra stöd för att använda datorer som ett arbetsredskap.

Du får lära dig att hantera en dator samt grunderna i ordbehandlings-, presentations- och kalkylprogram, samt använda Internet på ett källkritiskt sätt.