Våra kurser

Våra kurser

Grundläggande & gymnasiala vuxenutbildningen

Kurser i egen regi
På den grundläggande & gymnasiala vuxenutbildningen har vi ambitionen att kunna erbjuda så många av kurserna i egen regi med egen personal. 

Är du helt nybörjare i t ex engelska och matematik så söker du delkurs 1 & 2.

Kurser på distans
Ibland tvingas vi köpa kurser av ett distansföretag.  Det kan bero på att vi inte har personal med ämnesbehörighet eller att vi tillfälligt får långa köer i vissa kurser. 
Just nu har vi avtal med Arena utbildning. Om du önskar läsa en kurs som inte erbjuds på VBU, var vänlig kontakta Studie- och yrkesvägledaren för mer information.
 

Heltidsstudier är 20 poäng/vecka

Heltid 5 veckor = 100 poäng
Heltid 10 veckor = 200 poäng

Heltid 20 veckor = 400 poäng

Kursstart Sista ansökningsdag
19 oktober 5 oktober

Gymnasiala kurser 2020/21

Grundläggande kurser 2020/21