Våra kurser

Våra kurser

Grundläggande & gymnasiala vuxenutbildningen

På den grundläggande & gymnasiala vuxenutbildningen har vi ambitionen att kunna erbjuda så många av kurserna i egen regi med egen personal. Det kan dock vara så att vi tvingas köpa kurser av ett distansföretag.  Det kan bero på att vi inte har personal med ämnesbehörighet eller att vi tillfälligt får långa köer i vissa kurser. Just nu har vi avtal med Miroi.

Är du helt nybörjare i t ex engelska och matematik så söker du delkurs 1 & 2.

Heltidsstudier är 20 poäng/vecka

Heltid 5 veckor = 100 poäng
Heltid 10 veckor = 200 poäng

Heltid 20 veckor = 400 poäng

Kursutbudet hösten 2018 gymnasiekurser

Kursutbudet hösten 2018 grundläggande kurser

Kursstart Sista ansökningsdag
5 november 3 oktober

För kurser som startar den 27 augusti var sista ansökningsdag den 15 juni.
Vi har platser kvar i många av våra kurser. Vi behandlar sena ansökningar  fram till onsdag den 8 augusti.