Ansökan

Ansökan

Vi har många olika enheter på vuxenutbildningen. Vid ansökan så frågar vi efter olika saker för att den enhet du söker till ska kunna ta emot dig på bästa sätt. Nedan hittar du länkar till de blanketter och siter som gäller för de olika enheterna.

Svenska för invandrare, SFI

På SFI har vi ambitionen att kunna erbjuda så många av kurserna i egen regi med egen personal. Det kan dock vara så att vi tvingas köpa kurser av ett distansföretag. Det kan bero på att vi tillfälligt har långa köer. Om man inte har läst på SFI tidigare får man vara beredd på att vänta 2-6 månader. Har man läst tidigare och har många timmar är väntetiden ännu längre.

För att ha behörighet till SFI så ska du vara16 år eller äldre, folkbokförd i Ludvika eller Smedjebacken och saknar grundläggande kunskaper i svenska.

Läs på Skolverkets hemsida om Rätt till SFI
 
Som nybörjare rekommenderar vi att du deltar 100 % för att tillgodogöra dig dina studier i svenska på bästa sätt. Söker du reguljär undervisning så förväntas du delta minst 2 dagar i veckan om du jobbar samtidigt. Studerar du enbart förväntas du delta alla dagar då undervisning sker.

Kom i håg att bifoga tidigare betyg.

Skicka ansökan till:
Västerbergslagens utbildningsförbund
Vuxenutbildning
Box 830
771 28 Ludvika 

 

Grundläggande och gymnasiala kurser
På den grundläggande & gymnasiala vuxenutbildningen har vi ambitionen att kunna erbjuda så många av kurserna i egen regi med egen personal. Det kan dock vara så att vi tvingas köpa kurser av ett distansföretag. Det kan bero på att vi inte har personal med ämnesbehörighet eller att vi tillfälligt får långa köer i vissa kurser. Här hittar du kurser vi erbjuder.

Behörig till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har den som från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor. 20 kap. 19, 19a eller 19b § skollagen (2010:800)

Läs mer om Rätt till komvux på gymnasial nivå.

Det är individens behov som styr när vi beviljar en ansökan. För att få veta vilka kurser just du behöver så kontaktar du en av våra studie- och yrkesvägledare. Du söker dina kurser genom att fylla i ansökan - vuxenutbildning. Din ansökan ska vara skolan tillhanda minst två veckor innan kurstart. SISTA ANSÖKNINGSDAG inför start 27 augusti 2018 är 15 juni.

Det går att kombinera studier och arbete till viss del. Vi kräver dock att du ska kunna delta på en del av undervisningen och möjlighet att göra prov på plats.
Vi har följande princip vid antagning:

  • Jobbar du 100% så kan du läsa max en kurs i taget. När du blir klar med första kursen kan du söka in på nästa.
  • Jobbar du 50% så kan du läsa max två kurser i taget.
  • Läser du heltid på grundläggande nivå så får du läsa max en kurs utöver i taget.
  • Läser du heltid på gymnasial nivå så får du läsa max en kurs utöver det i taget.
     

De gymnasiala kurserna har kontinuerligt intag med uppehåll sommarmånaderna. Du kan starta varje måndag i mån av plats. 

De grundläggande kurserna har intag :
En grund 1+2: kontinuerligt
En grund 3+4: kontinuerligt
Ma grund: kontinuerligt
SAS: INtag sker nästa gång 27/8
Sh grund: kontinuerligt

Söker du grundläggande kurser i engelska, svenska och matematik kommer du att kallas till nivåtest. För att bli inskriven på kursen så måste du ha genomfört ditt nivåtest. Nivåtestet görs för att se vilken nivå du ska placeras i då grundläggande kurser läses i delkurser.

För att läsa SAS och SVA på kvällstid krävs god datavana då studiematerial finns på en lärplattform och inlämningsuppgifter sker därigenom.
Just nu har vi fullt i kursen Svenska som andraspråk 1 på dagtid och kvällstid. Platser finns genom distansstudier. 
Vi har även fullt i matematik 2 på plats. Platser finns genom distansstudier.

Fyll i blanketten och skicka in den tillsammans med tidigare betyg till:
Västerbergslagens utbildningsförbund
Vuxenutbildning
Box 830
771 28 LUDVIKA

Vill du hellre göra en prövning? Läs mer här.

Yrkesutbildningar
Mer information om Yrkesutbildningarna hittar du här.
Byggutbildningen har 8 platser. Nästa intag är 15 augusti och sista ansökningsdag går ut i anslutning till start.
Kock- och serveringsutbildningen tar in för start 3 september 2018. Sista ansökningsdag är 1 juni.
Skärande/CNC tar in kontinuerligt när det finns platser. Fyra platser finns på utbildningen.
Svetsteknik tar in kontinuerligt när det finns platser. Fyra platser finns på utbildningen.
Vård- och omsorgsutbildning  sista ansökningsdag är 1 juni för start i augusti.
Barnskötarutbildning- startade 5 mars. Ingen ny ansökan planerad. Beslut om fortsatt utbildning tas av Direktionen och beslut väntas komma under hösten 2018.

Fyll i blanketten och skicka in den tillsammans med tidigare betyg till:
Västerbergslagens utbildningsförbund
Vuxenutbildning
Box 830
771 28 LUDVIKA

Yrkeshögskola, YH
För att söka till YH klicka här.

Söka utbildning i annan kommun
För att vi ska behandla en ansökan om en utbildning i en annan kommun så ska du förutom ifylld ansökningsblankett komplettera med:
*Personligt brev
*Betygskopior
*Utbildningens kostnad per poäng (Utbildningskostand per poäng kan du ta reda på genom att ringa skolan som har kursen/utbildningen)
*Skolans namn, adress och telefonnummer