Kontakta oss

Kontakta oss

Vuxenutbildningen på Västerbergslagensutbildningsförbund är stor och vi har flera enheter inom vux. Här har du en sammanställning av vilka personer du kan kontakta inom vuxenutbildningen och vad de kan svara på.

Rektor vuxenutbildningen
Karin Pihlström
0240/ 868 76
karin.pihlstrom@vbu.ludvika.se
-övergripande ansvar för vuxenutbildningen

Biträdande rektor
Jessica Mattsson
0240/ 867 24
jessica.mattsson@vbu.ludvika.se
-stödjer rektor i arbetet med vuxenutbildningen
-frågor om dina studier på grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen

SYV administratörer
Carolina Wålberg
0240/ 66 77 85
syv.vux@vbu.ludvika.se
- studiestartsstöd, marknadsföring, hjälp för att fylla i blanketter, valideringsprov, allmän information om vuxenutbildningen, frågor om dina SFI-studier etc

Lena Norström
0240/ 66 77 23
syv.vux@vbu.ludvika.se
- studiestartsstöd, marknadsföring, hjälp för att fylla i blanketter, valideringsprov, allmän information om vuxenutbildningen, frågor om dina SFI-studier etc

Administratör- grundläggande och gymnasiala vux
Kristina (Stina) Liljekvist
0240/ 865 03
kristina.liljekvist@vbu.ludvika.se
-administrerar ansökan, avbrott, betyg, prövningar, distanskurser etc

Administratör- yrkesutbildningar
Sofie Eriksson
0240/ 865 81
Sofie.eriksson@vbu.ludvika.se
-administrerar ansökan, avbrott, betyg etc

Administratör-SFI
Helena Runesson
0240/ 865 16
helena.runesson@vbu.ludvika.se
-administrerar ansökan, avbrott, betyg, prövningar, distanskurser etc
A-huset

Studie- och yrkesvägledare
Pernilla Hiijstee
0240/ 865 82
syv.vux@vbu.ludvika.se
-studie- och yrkesvägledning
Kurser på grundläggande- och gymnasial nivå.
Yrkesutbildningar.
SFI- Svenska för invandrare

Rektorer för yrkesutbildningar
Vård/Restaurang - Göran Törnqvist, 0240/ 86782, goran.tornqvist@vbu.ludvika.se
Skärande/svets & bygg - Mikael Johansson, 0240/ 66 77 92, mikael.johansson@vbu.ludvika.se
Barnskötare, fatsighetsskötare & aktivitetsledare - Karin Pihlström, 0240/ 868 76, karin.pihlstrom@vbu.ludvika.se

Behöver du få ut ett betyg: Vänd dig till den skola där du studerat, om den skolan är VBU, då ska du i första hand kontakta VBU:s reception på telefon 0240-865 01 eller på info@vbu.ludvika.se.
Receptionen hänvisar dig vidare om ditt betyg inte finns tillgängligt hos oss på VBU.