Kontakta oss

Kontakta oss

Vuxenutbildningen på Västerbergslagensutbildningsförbund är stor och vi har flera enheter inom vux. Här har du en sammanställning av vilka personer du kan kontakta inom vuxenutbildningen och vad de kan svara på.

Verksamhetschef vuxenutbildningen 
Karin Pihlström
0240/ 868 76
karin.pihlstrom@vbu.ludvika.se
-övergripande ansvar för vuxenutbildningen

Rektor vuxenutbildningen - SFI & Lärvux
Jessica Mattsson
0240/ 867 24
jessica.mattsson@vbu.ludvika.se

Rektor vuxenutbildning - grundläggande, gymnasiala kurser, yrkesutbildningar
Kristina Beyerl-Karlsson
0240/ 56 59 87
kristina.beyerl-karlsson@vbu.ludvika.se

Rektor Vård/Restaurang - Göran Törnqvist, 0240/ 86782, goran.tornqvist@vbu.ludvika.se

SYV administratörer
Carolina Wålberg
0240/ 66 77 85
syv.vux@vbu.ludvika.se
- studiestartsstöd, marknadsföring, hjälp för att fylla i blanketter, valideringsprov, allmän information om vuxenutbildningen, frågor om dina SFI-studier etc

Lena Norström
0240/ 66 77 23
syv.vux@vbu.ludvika.se
- studiestartsstöd, marknadsföring, hjälp för att fylla i blanketter, valideringsprov, allmän information om vuxenutbildningen, frågor om dina SFI-studier etc

Administratör- grundläggande och gymnasiala vux
Kristina (Stina) Liljekvist
0240/ 865 03
kristina.liljekvist@vbu.ludvika.se
-administrerar ansökan, avbrott, betyg, prövningar, distanskurser etc

Administratör-SFI & yrkesutbildningar
Helena Runesson
0240/ 865 16
helena.runesson@vbu.ludvika.se
-administrerar ansökan, avbrott, betyg, prövningar, distanskurser etc
A-huset

Administratör - YH, Yrkesutbildningar CNC/Svets och Bygg, Uppdrag
Monica Morrison
monica.morrison@vbu.ludvika.se
 

Studie- och yrkesvägledare
Pernilla Hiijstee
0240/ 865 82
syv.vux@vbu.ludvika.se
-studie- och yrkesvägledning
 

Behöver du få ut ett betyg: Vänd dig till den skola där du studerat, om den skolan är VBU, då ska du i första hand kontakta VBU:s reception på telefon 0240-865 01 eller på info@vbu.ludvika.se.

Receptionen hänvisar dig vidare om ditt betyg inte finns tillgängligt hos oss på VBU.