Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Till studie- och yrkesvägledningen kan du komma om du behöver hjälp att planera dina studier. De kan hjälpa dig att hitta rätt i ditt val av utbildning.

Inför ett vägledningssamtal är det bra om du förbereder dig genom att titta på de utbildningar du är intresserad av eller det yrke du vill utbilda dig inom. Du måste alltid ha med dig dina betyg för att vägledaren ska ge dig rätt information.

Vi fattar inga beslut åt dig. Målsättningen med vägledning är att ge dig bättre beslutsunderlag för ditt val - ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära. I begreppet "vägledning" kan man dock innefatta mycket. Förenklat kan man tänka sig vägledning som en process i tre steg:

·        Vem är jag? Vad kan jag? 
Vi hjälper dig att reda ut hur din situation ser ut just nu och försöker få dig att se klarare på dig själv och dina möjligheter.

·        Vad finns det för alternativ för min del? 
Utifrån dina intressen och möjligheter försöker vi klargöra för dig vilka alternativ som finns och vad dessa innebär.

·        Hur når jag målet? Hur ska jag gå tillväga? 
När du väl "vet vad du vill" hjälper vi dig att upprätta en handlingsplan med delmål och slutmål.

Detta är beskrivningen av en vägledningsmodell. Du behöver kanske bara hjälp med en bit av processen, som t ex frågor av mer informativ karaktär.

Martina Carlsten
martina.carlsten@vbu.ludvika.se

Du når även studie- och yrkesvägledare på telefon 0240 66 77 23 måndag-fredag klockan 10-11. Då kan du boka din vägledningstid om det behövs. Ingen telefontid fredag 12/1 och 19/1!

Vanliga frågor & svar till SYV hittar du här.

Bra länkar kring dina studier:
CSN

Antagning.se

Studera.nu

Informationsverige

Om svenska skolan

Universitets och högskolerådet