Prövning

Prövning

En prövning innebär att eleven läser in kursen på egen hand utifrån gällande kursplan.

En prövning kan man göra när man vill höja eller saknar betyg i en viss kurs. Eleven har inte rätt till lärarresurser under sin prövning. Sökande lämnar in sin ansökan till vuxenutbildningen Anmälan om prövning och får sedan information om vilken lärare som har hand om prövningen. Se till att ha god framförhållning. Av läraren kommer prövande sedan att få information om hur prövningen går till i detalj och vilka tider för olika prov och/eller inlämningar som gäller. Både muntliga och skriftliga delar ingår vanligtvis. Beroende på ämne går prövningen till på olika sätt.

 

Prövningsdatum för 2020 för grundläggande- och gymnasiala kurser

Tillfälle våren 2020

Vecka 22 & 23

Sista anmälningsdag: 10 april

Tillfälle 1 hösten 2020

Vecka 41 & 42

Sista anmälningsdag: 21 augusti

 

Tillfälle 2 hösten 2020

 

Vecka 51 & 52

Sista anmälningsdag: 29 oktober

 

Man får alltså pröva i en kurs som man redan har läst såväl som i en helt ny kurs i det nya kurssystemet. Den 1/1 2016 var sista datum för prövning av äldre kurser, delkurser eller projektarbete i vuxenutbildningen. Den som vill pröva en äldre kurs måste uppfylla kravet på att ha läst en kurs som på något sätt har påbörjats med intyg på delkurs eller betyg IG-VG.

Har du läst kursen eller gjort en prövning så måste du vänta minst tre månader innan en (ytterligare) prövning görs.

En prövning kostar 450 kronor per kurs som sätts in på bankgiro 5651-6552, Västerbergslagens utbildningsförbund, eller betalas på Swish nr: 123 313 86 90 ange prövning, namn och personnummer. Betalas SENAST en vecka innan prövning. Betala först efter att du fått bekräftat att du får göra en prövning. Kallelse får du genom post eller e-post. När du fått din kallelse på att du får göra en prövning så kontaktar du den lärare som ansvarar för prövningen. Mail kommer att stå på kallelsen. Kvitto och legitimation ska medtagas till provtillfället. För elever som studerar inom vuxenutbildningen på VBU är prövningen kostnadsfri.

Läs mer om prövning:

Skolverkets hemsida