Betyg

Betyg

Under dina studier hos oss så dokumenterar din/dina lärare kontinuerligt de kunskaper du visar upp. Betyget som sätts ska spegla de kunskaper du har i slutet av kursen. 

På Skolverkets hemsida kan man läsa om betygssättning.

“Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat. Att sätta betyg är att bedöma med vilken kvalitet en elev gör och visar det som beskrivs i kunskapskraven.

Den här bedömningen gör läraren i slutet av en kurs eller i slutet av en termin. Om läraren saknar underlag för att göra en bedömning av en elevs kunskaper, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (-) i betygskatalogen och i betygsdokumenten.

 

I kunskapskraven beskrivs vad som krävs för olika betyg. För betyget A, C eller E krävs att elevens kunskaper motsvarar beskrivningen av kunskapskravet i sin helhet.”

 

Läraren och eleven är oenig om betygssättning

Om undervisande lärare kommer fram till ett betyg och eleven inte är enig i den bedömningen så tar man kontakt med rektor alternativt biträdande rektor för diskussion. Rektor kan inte ändra undervisande lärares betyg. Rektor kan ändra betyg om betyg skrivits in av misstag eller om underlag som borde ha varit med i bedömningen inte varit det.

 

Eleven kan erbjudas en medbedömare som bedömer det underlag som bedömts.

 

Eleven kan för att höja sitt betyg göra en prövning alternativt läsa om kursen.

Beställ betyg och kursintyg
Efter avslutad kurs registrerar vi ditt betyg. Du bestämmer själv när och vilka betyg du vill ha utskrivna. Du beställer dina betyg och/eller kursintyg genom att maila till kristina.liljekvist@vbu.ludvika.se . Handläggninsgtiden är mellan 2-5 dagar.