Policys & förhållningssätt

Policys & förhållningssätt

För att skapa en trygg och bra arbetsmiljö både för studerande och personal så har vi några policys och regler. Vi har också skrivit ner de förväntningar vi har på dig som studerande och vilka förväntningar du kan ha på oss som lärare.