Frånvaro & ledighet

Frånvaro & ledighet

Tänk på dina studier som att du har ett jobb. Försök därför planera in dina privata åtaganden så att de inte drabbar dina studier. Ibland går det förstås inte och då är det viktigt att du har en bra kommunikation med dina lärare.

Ledighet
Berätta i god tid om du måste frånvaro från planerade lektioner och workshops/pass. Längre ledigheter bör du diskutera med dina lärare om. Ibland går det att lösa men andra gånger kan det vara bättre att ta en paus i dina studier. 

Sjukdom
Blir du sjuk så meddela dina lärare. Är du sjuk längre än en vecka så ska du lämna in sjukintyg till administratör alternativt biträdande rektor. Tänk på att meddela CSN och Försäkringskassan vid längre sjukdom.