Avbrott

Avbrott

Av olika anledningar så kan man behöva avbryta sina studier. Det kan vara sjukdom och andra oförutsedda händelser. Ibland är det så att skolan avbryter studierna för studerande. Då har man inte varit aktiv nog.

Sjukdom och andra oförutsedda händelser
Om det är så att din privata situation gör så att du inte kan fortsätta dina studier så måste du avbryta dina studier. Det gör du genom att kontakta administratören Stina Liljekvist på 0240/ 865 03 eller på kristina.liljekvist@vbu.ludvika.se. Du kan också skicka ett meddelande på Vklass. Du ska också meddela dina lärare att du avbryter dina studier.

Inaktivitet
För att få behålla sin plats på grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen så måste du vara aktiv och visa framsteg i kurserna. Följer du inte den planering som är gjord när du startar dina studier så:
1. Du får ett varningsbrev på Vklass där vi talar om att du inte varit nog aktiv. Du har då några dagar på dig att lämna in en examinationsuppgift alternativt skriva ett prov.
2. Har inget hänt fram till det datum som står i varningsbrevet vidarebefodras meddelandet till rektor som beslutar om avbrott. Du kan då söka om kurserna när tidpunkten är bättre för dig.