Schema

Schema

Schemat på vuxenutbildningen är komplext. Det är många saker att ta hänsyn till eftersom våra studerande inte går i klasser och vi lärare undervisar även på ungdomsgymnasiet. Vi har också inlånade lärare från ungdomsgymnasiet.

Vår ambition är att skapa det bästa schemat som passar bra för de flesta. Ibland blir det dock krockar. Prata då med dina lärare om vilken lösning som är den bästa. En del av våra kurser är upplagda på ett reguljärt sätt med lärarledda lektioner. Andra kurser ingår i det vi kallar Öppen lärmiljö.

Reguljär undervisning
De kurser som är upplagda reguljärt har fasta lektionstider varje vecka. Lektionerna som är utplacerade på schemat är lärarledda och obligatoriska.

Öppen lärmiljö
Öppen lärmiljö innebär att du har möjlighet att sitta för att studera i den öppna lärmiljön A12/A13 hela dagarna då vi har Öppen lärmiljö. Under hösten 2018 så är det måndagar och torsdagar. Under den öppna lärmiljön har du möjlighet att studera enskilt eller i grupp. Du kan få hjälp med dina studier direkt av de lärare som arbetar där; diskutera uppgifter, hur man gör, vad man ska tänka på, när du kör fast, behöver få hjälp att komma i gång etc. Du kommer även att få undervisning i form av workshop/pass. Detta är ett komplement till lärplattformen och den undervisning som finns där. Workshopen/passen är obligatoriska. På workshopen så kommer vi att diskutera och fördjupa den undervisning du får genom lärplattformen. Den öppna lärmiljön planeras i tre veckors perioder och du har möjlighet att påverka vilka workshop/pass vi erbjuder. Planeringen läggs ut i kursrummen.

Schemat
Schemat är preliminärt. Det kan komma att bli ändringar. Det är viktigt att du kontrollerar ditt schema i samband med skolstarten. Under terminens gång så meddelas förändringar i schemat på Vklass.
 
Schemat hittar du här:
Schema grundläggande kurser (27 augusti- 2 november)
Schema grundläggande (5 november- 11 januari)
Schema gymnasiala kurser (27 augusti-11 januari)
 
 
Provtider
Prov i kurserna sker inte på lektionstid eller i den öppna lärmiljön. Istället så har vi provtider varje dag måndag till fredag. När du vill göra ett prov anmäler du det till din lärare. Ange då vilket prov, vilken dag och tid. Vänta på att du får en bekräftelse.
 
Vid provtiden så kommer du att hämtas av provvakten utanför A12/A13. Du kommer att få lämna i från dig väska, jackor, telefoner etc. Din lärare har skrivit på provet vilka hjälpmedel du får använda. Det kan t ex vara miniräknare, ordbok eller lexikon. Provtiderna är 1½ h.