Litteratur

Litteratur

Läser du kurser på grundläggande vuxenutbildningen så får du litteratur av skolan förutom i SAS 1 från vecka 45. Läser du däremot kurser på gymnasial nivå så köper du litteraturen själv.

Den här litteraturen använder vi på den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen. Litteraturlista.

Lärarna kopierar inte upp lärarböcker åt elever utan följer regler enligt Skolkopieringsavtalet.

Observera att läser du kurser på Miroi så betalar och ordnar du all din litteratur på egen hand oavsett om det är grundläggande- eller gymnasial vuxenutbildning.

Från januari så kommer skolan sluta tillhandahålla litteratur på grundläggande nivå. Litteratur går att köpa genom skolan eller köpas på egen hand.