Litteratur

Litteratur

Läser du kurser på grundläggande och gymnasial nivå på vuxenutbildningen så köper du litteraturen själv.

Den här litteraturen använder vi på den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen.

Litteraturlista gymnasiala kurser

Litteraturlista grundläggande kurser

Lärarna kopierar inte upp lärarböcker åt elever utan följer regler enligt Skolkopieringsavtalet.

Observera att läser du kurser på Exlearn så betalar och ordnar du all din litteratur på egen hand oavsett om det är grundläggande- eller gymnasial vuxenutbildning.