Litteratur

Litteratur

Läser du kurser på grundläggande vuxenutbildningen så får du litteratur av skolan. Läser du däremot kurser på gymnasial nivå så köper du litteraturen själv.

Den här litteraturen använder vi på den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen. Litteraturlista.

Lärarna kopierar inte upp lärarböcker åt elever utan följer regler enligt Skolkopieringsavtalet.