YH-kontakt

YH-kontakt

Bryggeriteknik
Christian Åhman
0240-86703
christian.ahman@vbu.ludvika.se

Miljö och förorenade områden
Kristin Elgh-Dalgren
0240-86733
kristin.elgh-dalgren@vbu.ludvika.se

Miljö- och VA-teknik
Kristina Beyerl Karlsson
0240-565987
kristina.beyerl-karlsson@vbu.ludvika.se