YH-kontakt

YH-kontakt

Bryggeriteknikutbildning
Christian Åhman
0240-867 03
christian.ahman@vbu.ludvik.se

Miljö & förorenade områden
Kristin Elgh-Dalgren
0240-86733
kristin.elgh-dalgren@vbu.ludvika.se