YH-kontakt

YH-kontakt

Bryggeriteknik
Christian Åhman
0240-86703
christian.ahman@vbu.ludvika.se

Miljö & förorenade områden
Lena Mannerström
0240-667716

lena.mannerstrom@vbu.ludvika.se

Miljö & VA Teknik
Christian Åhman
0240-86703
christian.ahman@vbu.ludvika.se