YH-kontakt

YH-kontakt

Bryggeriteknik
Christian Åhman
0240-86703
christian.ahman@vbu.ludvika.se

Miljö och förorenade områden
Monica Morisson
0240-86551
monica.morrison@vbu.ludvika.se

Miljö- och VA-teknik
Christian Åhman
0240-86703
christian.ahman@vbu.ludvika.se