YH-kontakt

YH-kontakt

Bryggeriteknik
Christian Åhman
0705-200122
christian.ahman@vbu.ludvika.se

Miljö & förorenade områden
Lena Mannerström
0240-667716
lena.mannerstrom@vbu.ludvika.se

Miljö & VA-teknik
Maria Danielsson
0240-86546
maria.danielsson@vbu.ludvika.se