Rutiner

Rutiner

Här kan du läsa om vilka rutiner vi arbetar efter på Trappan.

Tider

Trappan 8.30–12.15 eller 12.30–16.15, måndag-torsdag.

Material

Du får böcker och material på Trappan och på Språkintroduktion.

Lunch

Ungdomar äter gratis i matsalen.

Busskort

Ungdomar som har längre väg till skolan än 6 km har rätt till busskort.

Närvaro/frånvaro/ledighet

Din närvaro bokförs både på Trappan och språkintroduktion och dina timmar rapporteras. Vi är mycket restriktiva med att ge ledigt och beviljar endast i undantagsfall längre ledigt än 2 veckor.