Kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Enligt skollagen är varje kommun skyldig att följa upp alla ungdomar mellan 16-19 år som inte studerar på gymnasiet och inte fått examensbevis.

Snabbhjälp

Kontakt:

Linda Rutfjäll
Samordnare/verksamhetscoach
Västerbergslagens utbildningscentrum
0240-865 10
linda.rutfjall@vbu.ludvika.se

 

 

 

Vårt uppdrag är att ta kontakt med alla ungdomar som omfattas av ansvaret för att stämma av den nuvarande situationen, samt erbjuda en individuell planering.

I första hand vill vi hjälpa till att hitta motivationen tillbaka till gymnasieskolan eller andra studieformer. Ibland händer saker i livet som gör att utbildningen måste vänta, vi försöker då tillsammans med andra aktörer att hitta en meningsfull sysselsättning.

Vill du boka en tid, veta mer om hur vi arbetar eller ha andra frågor så är du välkommen att höra av dig till oss. Se kontaktuppgifter i rutan till höger.