Miljö och förorenade områden i media

Miljö och förorenade områden i media

Här finns länkar och klipp från sådant som är sagt och skrivet om utbildningen.

2017-01-18
Nyheter från föreningen Renare Mark
Länk

 

Intervju av en tidigare student vid utbildningen.
Länk