ETG-partner

ETG-partner

Sedan november 2014 är vi partnerskola till Elteknikbranschens gymnasium med vår elteknikinriktning på El- och energiprogrammet. Som partnerskola får vi bland annat följande förmåner:

Snabbhjälp

Lär mer om ETG här.

  • - Tillhöra en av branschen utvalda skolor.
  • - Rätten att inkludera lärlingsperioden i ordinarie undervisning.
  • - Rätten att genomföra yrkestestet.
  • - Rätten att genomföra årskurstester.
  • - Tillgång till material för APL-handledarutbildning.
  • - Tillgång till litteratur och materiel till rabatterat pris.

Den stora förmånen blir att elteknikeleverna inte behöver göra ett år som lärling efter gymnasiet utan kan gå ut direkt som förstaårsmontörer. Förmånerna innebär också särskilda krav på eleverna som t ex

  • - Godkända betyg motsvarande 2500 poäng dvs i alla kurser.
  • - Godkänt i samtliga ETG-årskursprov och yrkestestet.
  • - Genomfört APL minst 600 timmar som dokumenterats.
  • - Godkänt resultat i prov för skötsel av elanläggningar.

De elever som väljer elteknikinriktningen kommer att förberedas särskilt för det första årskurstestet under vårterminen med början vecka 10. Frågor om detta ställs till läraren Thomas Sandberg antingen via E-mail: thomas.sandberg@vbu.ludvika.se eller via telefon 0240-868 72