Skolkort

Skolkort

Vissa elever har rätt till fria resor till och från skolan.

Elev på gymnasiet får kostnadsfritt åka buss till skolan i följande fall:

  • - Den kortaste vägen till skolan ska vara minst 6 km.
  • - Eleven ska vara inskriven i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen för heltidsundervisning.
  • - Den studerande får inte samtidigt söka inackorderingstillägg.
  • - Eleven kan ansöka om fria resor till och med första kalenderhalvåret det år den sökande fyller 20 år.

Samma skolkort används under hela skoltiden. Skolkorten gäller på Dalatrafiks bussar dygnet runt alla dagar, det vill säga även helger och lovdagar förutom jul- och sommarlov, över hela länet.

Skolkort med tågmärke gäller även resor med Tåg i Bergslagen och SJ. Resor med tåg får bara ske på den sträcka som framgår av tågmärket. Observera att tågmärke inte gäller på fritiden och inte för tågresor från fredag kl 18.00 till söndag kl 24.00.

Skolkortet ska återlämnas till skolan när eleven avslutar sina studier. För mer information, se Dalatrafiks hemsida.