Resebidrag

Resebidrag

Ansökan om kontant resebidrag ska ske läsårsvis under gymnasietiden. Bidraget är avsett för elevens resor till/från skolan under skoldagar.

En skoldag sträcker sig vardagar mellan 08.30-16.00. Väntetider inom denna tidsram tas ingen hänsyn till. Ett kontant resebidrag utgår med 18,50 kr/mil (max 1 580 kr/mån) istället för ett skolkort.

Bidraget kan sökas i något av följande fall:

  • - Kollektivt färdmedel saknas till/från skolan och avståndet är mer än 6 km. Ett kontant resebidrag utgår med 18,50 kr/mil (max 1 610 kr/mån) istället för ett skolkort.
  • - Avståndet till närmaste busshållplats är minst 6 km. Ett kontant resebidrag utgår med 18,50 kr/mil (max 1 610 kr/mån) för resa till/från hemmet och närmaste busshållplats samt ett skolkort.
  • - Vid distansstudier kan eleven söka bidrag för resa till och från skolan vid obligatorisk närvaro.
  • - Resebidrag kan även sökas för resor till och från praktikplats vid Arbetsplatsförlagt lärande (APL).
  • - Du studerar utanför länet.
  • - Resebidrag kan endast sökas retroaktivt för innevarande termin.

 

  • Villkor:
  • - Eleven ska vara inskriven i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen för heltidsundervisning.
  • - Eleven får inte samtidigt söka inackorderingstillägg.
  • - Eleven kan ansöka om fria resor till och med första kalenderhalvåret det år den sökande fyller 20 år.