Ekonomi

Ekonomi

VBU är ett kommunalförbund med medlemskommunerna Ludvika och Smedjebacken

Budget
VBU har egen budget och räkenskaper. Direktionen fastställer budgeten inom ramen som medlemskommunerna har enats om. 

Kostnadstäckning
Kostnaden för VBU:s verksamhet täcks i största mån av medlemsbidrag från ägarkommunerna. Bidraget justeras efter årets slut i proportion till hur eleverna från respektive medlemskommun har valt program och utbildning.

Revision
Direktionen upprättar årligen delårsbokslut och årsredovisning som lämnas till ägarkommunernas fullmäktige. Förtroendevalda revisorer utses av ägarkommunernas fullmäktige för att granska VBU:s verksamhet och räkenskaper.

 
Information till våra leverantörer
 

Ni som kan skicka e-faktura
VBU vill helst ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL.

Stäm av med er systemleverantör om de kan sända via PEPPOL-nätverket och de format vi kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3 som är de beslutande standardformat som ska följas.

VBU:s PEPPOL-ID 077:222000802

Ett annat alternativ är att använda en VAN-tjänst för Sve-faktura. Detta format kommer däremot upphöra och följer inte SFTI:s standarder. Kontakta din systemleverantör för mer information. Vi samarbetar med InExchange.

Org.nr               222000-0802
GLN:                 733 222 000 0806 

Ni som inte kan skicka e-fakturera
Det går bra att maila fakturan till faktura@vbu.se. Fakturan måste bifogas som pdf-fil.

Fakturabilgor, utbetalningsbesked, autogirofakturor mm. samt frågor till ekonomiavdelningen skickas till vbu.ekonomi@vbu.ludvika.se

Fakturans innehåll
Den som gör en beställning är skyldig att lämna rätt uppgifter till er om fakturaadress och referenskod vid inköp eller avrop.

Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan. Kopior och reklam får ej bifogas.

OBS! Observera att sekretessbelagda uppgifter som till exempel namn och/eller personnummer aldrig får förekomma på e-fakturor. Fakturor som innehåller sekretess, till exempel vårdsfakturor ska sändas som pappersfaktura.

Fakturorna till oss måste alltid vara försedda med nedanstående uppgifter. Saknas information uppmanar vi er att begära denna.

En faktura per referenskod
VBU vill inte ha samlingsfakturor då detta försvårar och försenare hanteringen. Skicka en faktura per referenskod.

Referenskod
Fakturor till VBU ska innehålla referenskod YY+5 sifforor.

VBU:s fakturaadress
Ny fakturaadress from 2022-01-01: VBU, Box 830, 771 28 Ludvika

Övriga uppgifter
Bangironr        5651-6552
Swish nr         123 313 86 90

Kontakta oss
Det går bra att maila oss på vbu.ekonomi@vbu.ludvika.se