Sammanträdesplan 2018

Sammanträdesplan 2018

Datum för VBUs arbetsutskott, direktion samt budgetberedningar.

Arbetsutskott
1 februari
15 mars 
8 maj        (Obs! tisdag)
23 augusti
4 oktober
15 november

Direktionen
22 februari
12 april
31 maj
13 september
25 oktober
6 december

Sammanträdesdag är som regel torsdagar.

Arbetsutskottet börjar sina sammanträden kl 13.15 och direktionen kl 14.00 (resp gruppmöte börjar kl 13.00 i samband med direktionen).

Budgetberedning
8 maj
23 aug 
13 sep
4 okt
15 nov