Sammanträdesplan 2021

Sammanträdesplan 2021

Datum för VBU:s arbetsutskott, direktion, kulturskolans utskott samt budgetberedningar.

Arbetsutskott
27 januari (onsdag)
17 mars (onsdag)
6 maj
26 augusti  
7 oktober
18 november

Direktionen
18 februari 
15 april 
2 juni (onsdag)
16 september  
28 oktober 
9 december

Sammanträdesdag är som regel torsdagar.

Arbetsutskottet och direktionen börjar sina sammanträden kl 13.15.

Budgetberedning
 
 
Västerbergslagens kulturskolas utskott