Sammanträdestider

Sammanträdestider

Datum för VBU:s arbetsutskott, direktion, kulturskolans utskott samt budgetberedningar.

Arbetsutskott
27 januari (onsdag)
17 mars (onsdag)
6 maj
27 augusti (ny tid - fredag) 
7 oktober
18 november

Direktionen
18 februari 
15 april 
2 juni (onsdag)
16 september  
28 oktober 
9 december

Sammanträdesdag är som regel torsdagar.

Arbetsutskottet och direktionen börjar sina sammanträden kl 13.15.

Budgetberedning
15 april
28 maj
15 sept
28 okt
18 nov
 
Västerbergslagens kulturskolas utskott
25 februari
22 april
23 september
11 november
 
Kulturskoleutskottet börjar sina sammanträden kl 13.15.