Sammanträdestider 2017

Sammanträdestider 2017

Datum för VBU:s arbetsutskott, direktion samt budgetberedningar.

Arbetsutskott
2 februari
17 mars     (Obs! Fredag kl 09.00-12.00)
11 maj        (Obs! Kl 09.00-11.30)
17 augusti
5 oktober
15 november

Direktionen
23 februari
6 april       (Obs! kl 10.00-16.00)
1 juni
14 september
26 oktober
7 december

Sammanträdesdag är som regel torsdagar.

Arbetsutskottet börjar sina sammanträden kl 13.15 och direktionen kl 14.00 (resp gruppmöte börjar kl 13.00 i samband med direktionen).

Budgetberedning

11 maj, kl 08.00-09.00
17 aug, kl 10.00-12.00 (Obs! Preliminärt)
14 sep, kl 10.00-12.00
5 okt, kl 09.00-10.30
15 nov, kl 09.00-10.30