Sammanträdesplan 2018

Sammanträdesplan 2018

Datum för VBUs arbetsutskott, direktion samt budgetberedningar.

Arbetsutskott
1 februari
15 mars 
9 maj        (Obs! onsdag)
23 augusti
4 oktober
15 november

Direktionen
22 februari
12 april
31 maj
13 september
25 oktober
6 december

Sammanträdesdag är som regel torsdagar.

Arbetsutskottet börjar sina sammanträden kl 13.15 och direktionen kl 14.00 (resp gruppmöte börjar kl 13.00 i samband med direktionen).

Budgetberedning

Sammanträdesdagar beslutas under våren 2018.