Sammanträdesplan 2020

Sammanträdesplan 2020

Datum för VBU:s arbetsutskott, direktion, kulturskolans utskott samt budgetberedningar.

Arbetsutskott
30 januari
19 mars 
7 maj
19 augusti  (Obs! Onsdag)
30 september (Obs! Onsdag)
19 november

Direktionen
19 februari   (Obs! Onsdag)
8 april   (Obs! Onsdag)
4 juni  
9 september  (Obs! Onsdag)
21 oktober     (Obs! Onsdag
10 december

Sammanträdesdag är som regel torsdagar.

Arbetsutskottet och direktionen börjar sina sammanträden kl 13.15.

Budgetberedning
8 april
4 juni
9 september
30 september
19 november
 
Västerbergslagens kulturskolas utskott
13 feb   kl 13.15
23 april   kl 13.15
23 sep   kl 13.15
5 nov    kl 13.15