Sammanträdesplan 2019

Sammanträdesplan 2019

Datum för VBUs arbetsutskott, direktion samt budgetberedningar.

Arbetsutskott
30 januari
19 mars 
7 maj
19 augusti  (Obs! Onsdag)
1 oktober
19 november

Direktionen
19 februari   (Obs! Onsdag)
8 april   (Obs! Onsdag)
4 juni  
9 september  (Obs! Onsdag)
21 oktober     (Obs! Onsdag, Kl 10.00-16.30
10 december

Sammanträdesdag är som regel torsdagar.

Arbetsutskottet och direktionen börjar sina sammanträden kl 13.15.

Budgetberedning
Datum beslutas under våren 2020.
 
Västerbergslagens kulturskolas utskott
13 feb   kl 13.15
23 april   kl 13.15
23 sep   kl 13.15
5 nov    kl 13.15