Sammanträdesplan 2019

Sammanträdesplan 2019

Datum för VBUs arbetsutskott, direktion samt budgetberedningar.

Arbetsutskott
31 januari
21 mars 
8 maj  (Obs! Onsdag)
22 augusti
3 oktober
14 november

Direktionen
16 januari   (Obs! Onsdag)
21 februari
17 april (Obs! Onsdag)
5 juni   (Obs! Onsdag)
11 september (Obs! Onsdag)
17 oktober
5 december

Sammanträdesdag är som regel torsdagar.

Arbetsutskottet börjar sina sammanträden kl 13.15 och direktionen kl 14.00 (resp gruppmöte börjar kl 13.00 i samband med direktionen).

Budgetberedning
Datum för 3-4 budgetberedningar beslutas under våren 2019.