Sammanträdesplan 2019

Sammanträdesplan 2019

Datum för VBUs arbetsutskott, direktion samt budgetberedningar.

Arbetsutskott
31 januari
21 mars 
8 maj  (Obs! Onsdag)
22 augusti
3 oktober
14 november

Direktionen
16 januari   (Obs! Onsdag)
21 februari
17 april (Obs! Onsdag)
5 juni   (Obs! Onsdag)
11 september (Obs! Onsdag)
17 oktober
5 december

Sammanträdesdag är som regel torsdagar.

Arbetsutskottet börjar sina sammanträden kl 13.15 och direktionen kl 14.00 (resp gruppmöte börjar kl 13.00 i samband med direktionen).

Budgetberedning
8 maj     kl 08.30
22 aug   kl 10.00
3 okt      kl 10.00
14 nov   kl 10.00
 
Västerbergslagens kulturskolas utskott
14 feb   kl 13.30
2 maj    kl 13.15
19 sep   kl 13.15
7 nov    kl 13.15