Skärande/CNC

Skärande/CNC

Det här är en utbildning för dig som vill arbeta som CNC-operatör.

CNC (Computer Numerical Control) är ett datorsystem för att styra verkstadsmaskiner i tillverkningsindustrin.
Med hjälp av styrsystemet kan man tillverka komplicerade delar på ett enhetligt och automatiskt sätt.

Läs mer om hur du ansöker under Fakta om skärande/CNC.