Byggutbildning

Byggutbildning

Vill du arbeta som murare eller snickare? Då passar den här utbildningen dig.

På den här utbildningen får den studerande lära sig grunderna i husbyggnad.

Du lär dig om byggnation. Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du lär dig om branschens olika yrken och arbetsprocesser.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Färdigutbildad blir den studerande genom anställning i ett branschföretag.