Teknikcollege

Teknikcollege

VBU är certifierat Teknikcollege. Det innebär att kommuner, utbildningsanordnare och industri utvecklar teknikutbildningar utifrån industrins behov.

Teknik- och industriföretag har stor betydelse för Sveriges ekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för tillväxten. Näringslivet är i behov av skickliga medarbetare som har kvalificerad utbildning, både på gymnasial och eftergymnasial nivå. 

Certifikatet är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Certifierade utbildningar