Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege

VBU är certifierat Vård- och omsorgscollege. Det innebär att vård- och omsorgsutbildningarna är av hög kvalitet med innehåll som passar de behov arbetsgivarna har.

Satsningen är ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förnya och förbättra utbildningen inom omvårdnadsområdet. Det ger en bättre koppling mellan teori och praktik. 

Certifieringen till VO-College är en kvalitetsgaranti, som gynnar både studerande, arbetsgivare och vårdtagare.

Certifierade utbildningar