Teknikprogrammet

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling. Utbildningen lägger grunden till fortsatta studier inom teknik och naturvetenskap på högskolan. Efter avslutad utbildning kan eleven vara behörig till högskolans civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar såväl som de allra flesta andra högskoleutbildningar.

Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper i bland mycket annat teknik, fysik, kemi och matematik. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Hos oss får du möjlighet att utforska många olika former av teknik inom till exempel design, konstruktion, produktion och programmering. Matematiken löper som en röd tråd genom hela utbildningen. Vi arbetar mycket projektbaserat och under det tredje året får du möjligheten att driva ett eget företag.

Teknikprogrammet på VBU är certifierat som Teknikcollege. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar samt att göra dem mer intressanta. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningarna så att det passar industrins framtida behov. Det ger också många fördelar till dig som elev hos oss. Ett exempel är garanterat sommarjobb efter det första läsåret och vi erbjuder även praktik i årskurs 3.

Teknikprogrammet öppnar vägar till många olika utbildningar och gör dig dessutom eftertraktad på arbetsmarknaden. Några exempel på yrkesområden du kan sikta mot efter din tid på teknikprogrammet är programmerare, webbutvecklare, designer, ingenjör, arkitekt eller konstruktör. Egentligen är det enklare att räkna upp yrken du inte borde sikta mot efter avslutad utbildning från teknikprogrammet på VBU, just eftersom du kan bli nästan vad som helst. Målsättningen för oss på programmet är att ge varje elev de bästa möjligheterna inför framtiden, oavsett om eleven har en klar bild över sin egen framtid eller inte.