Svetsteknik

Svetsteknik

Det här är en yrkesutbildning för den som vill jobba med svetsning.

Inom ramen för Teknikcollege finns möjligheten för vuxna att tillgodogöra sig en yrkesutbildning med inriktning svets. 

Den svetstekniska utbildningen håller till i en ny svetsverkstad med bra arbetsmiljö och hög kvalitet på svetsmaskiner.

Utbildningen samarbetar med den lokala industrin för att ge eleven den kompetens som behövs inom branschen. Du får även insikt i affärsmässighet vid industriell produktion. De flesta av våra elever går direkt ut i arbetslivet efter avslutad utbildning.