Individuella val

Individuella val

Till ditt program kan du även välja ytterligare kurser som du har intresse för, till exempel idrott och estetisk verksamhet, eller som har koppling till programmet. Mer information om detta kan du få av ansvarig lärare.