syv.vux@vbu.ludvika.se

Fråga syv

Till studie- och yrkesvägledningen kan du komma om du vill veta mer om grundläggande vuxenutbildning och vilka gymnasiekurser du kan läsa. De kan hjälpa dig att hitta rätt i ditt val av utbildning.

Pernilla Hijstee, Carolina Wålberg, Lena Norström

Studie- och yrkesvägledaren på vuxenutbildningen heter Pernilla Hijstee. Vi har också två SYV-administratörer; Carolina Wålberg och Lena Norström. Dem hjälper dig om du har frågor.

FAQ

Fråga: Hur ansöker man till vuxenutbildningen?
 
Svar: Ansök genom att fylla blanketten vuxenutbildning - beställning och skicka den till: Västerbergslagens utbildningscentrum, vuxenutbildning, box 830, 771 28 LUDVIKA
Fråga: Vem kan studera på grundläggande nivå?
 
Svar: Utbildningen är till för dig som inte har gått i skolan på länge, vill repetera något eller några ämnen ,tycker att det är svårt att läsa, skriva och räkna, behöver förbereda dig för studier på gymnasienivå eller vill läsa svenska som andraspråk
Fråga: Hur stor ersättning får jag om jag studerar på heltid?
 
Svar: Se mer info på Centrala studiestödsnämndens hemsida: www.csn.se
Fråga: Kan jag studera utan att ansöka om lån från CSN?
 
Svar: Självklart! Har man ekonomi så att man klarar sig så finns inget krav att man måste finansieras via CSN.
Fråga: Vad räknas som heltid när man studerar på vuxenutbildningen?
 
Svar: Heltidsstudier omfattar 20 verksamhetspoäng per vecka. Enklast kan man tänka att 20 gymnasiepoäng är heltidsstudier och omfattar 40 timmars studier eller 8 timmar om dagen 5 dagar i veckan.
Fråga: Måste man läsa gymnasiekurser i svenska som andraspråk om man inte har svenska som modersmål?
 
Svar: Det beror helt på vad man tänker göra efter sina studier.
Fråga: Kan man validera kunskaper som man fått på annat sätt än genom att studera?
 
Svar: Validering av kunskaper är möjligt. Något som är viktigt är att man kan visa någon form av dokumentation kring det man vill kunna validera fram för allt när det gäller yrkeskunskaper. Handlar det om teoretiska kunskaper så kommer en lärare att validera dina kunskaper och eventuellt ge dig uppgifter för att få ett betyg i kursen alternativt utfärda ett intyg på de kunskaper du besitter.
Fråga: Jag har inte avslutat min tidigare gymnasieutbildning. Kan man läsa det som fattas?
 
Svar: För att få klarhet i detta rekommenderas en kontakt med studie- och yrkesvägledare som hjälper dig.
Fråga: Hur lång tid kommer min utbildning att ta?
 
Svar: En helt individuell fråga där studieplanen är ett bra redskap för att få klarhet. Kontakta en studie- och yrkesvägledare där ni går igenom vad du har, vilket mål du har och i och med detta också vad du behöver för att nå ditt mål.
Fråga: Vilken ämneskombination behövs på gymnasienivå för att jag ska komma in på högskola/universitet?
 
Svar: Detta är en mycket svår fråga då kraven är olika när det gäller utfärdande av gymnasiebetyg. Här rekommenderas alltid kontakt med studie- och yrkesvägledare för att reda ut vad som gäller för just dig!
Fråga: Vilka ämnen behöver jag behörighet ifrån grundläggande nivå, för att kunna studera vidare på gymnasienivå?
 
Svar: Vuxenutbildningen har egentligen inga förkunskapskrav för studier men man ska bedömas klara kurserna man avser att läsa. Utan grundläggande kunskaper i framför allt svenska, engelska och matematik kan det vara svårt att klara gymnasiekurser.
Fråga: Vad är en studieplan och hur uppdateras den?
 
Svar: En studieplan är en planerad studiegång där såväl omfattning av studierna och den planerade tidsåtgången finns med. En studieplan bör upprättas med hjälp av en studie-och yrkesvägledare.
Fråga: Vilka kunskapskrav gäller för de olika kurserna?
 
Svar: Vi går efter skolverkets krav, läs mer på deras hemsida om vuxenutbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå: www.skolverket.se