Fråga läraren

Fråga läraren

Alla ungdomar har rätt att gå i gymnasieskolan. Den som inte har förutsättningar att gå i den vanliga gymnasieskolan, till exempel på grund av vissa funktionshinder, erbjuds plats i gymnasiesärskolan.

Lena Risberg

Lena Risberg är rektor på Gymnasiesärskolan, hon kan svara på de flesta frågor som gäller verksamheten för eleverna med särskilda behov.