Truck C

Truck C

Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter att hantera truckar i kategori C och följer kraven i AFS och TLP 10.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personer som i sitt arbete hanterar truck av typ C, t.ex. hjullastare, sidlastare, teleskoplastare, containertruck. Personen ska vara minst 18 år.

Utbildningsdatum
Kontakta Mikael Hellsing via tel: 0240-862 48 eller mail: uppdrag@vbu.ludvika.se så letar vi rätt på ett utbildningstillfälle som passar er.

Innehåll

Moment i utbildningen:

  • Lagstiftning och regelverket TLP 10
  • Trucktyper, konstruktion och tillsatsaggregat
  • Maskintypernas stabilitet
  • Maskinarbete i olika miljöer
  • Daglig tillsyn
  • Trafik och säkerhet
  • Farligt gods

Upplägg
Utbildningen är upplagt på 8 timmars teori och 16 timmars praktik per maskintyp. Om man vill komplettera sin utbildning med fler trucktyper ska det teoretiska kompetensprovet först godkännas. Den angivna tidsåtgången för teoritiden är en minimitid, praktiktiden är rekommenderad tid som beror på deltagarens förkunskaper. Deltagarantalet är max 8 deltagare/grupp.

Lärare
Mikael Hellsing, VBU

Kurslokal
Utbildningen arrangeras vid deltagarens företag eller annan plats efter överenskommelse.

Pris
4 450:-/ deltagare

Övrigt
Läromedel ingår. Skyddsskor behövs vid de praktiska övningarna.
Kursen avslutas med en kursutvärdering och kunskapsprov. Deltagare som uppnår godkänd nivå får ett utbildningsbevis som gäller i 5 år, externa företag kan ha interna regelverk.

Arbetsmiljölagen 3 kap 3§ “Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet bedrivs och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet”. Länk till avsnitt i arbetsmiljölagen.

———————————————————————————————————————

VBU dokumenterar, sedan 2012, alla deltagare och kan på det sättet utfärda ett nytt utbildningsbevis om det skulle förkomma, förutsatt att det inte är äldre än 5 år. Kontakta oss så trycker vi ett nytt till en kostnad av 300 kr.