Truck A och B repetition

Truck A och B repetition

Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter i att hantera truckar i kategori A och följer kraven i AFS och TLP 10.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personer som i sitt arbete hanterar truck av typ A, t. ex. ledstaplare, låglyftande plocktruckar och åktruckar och behöver uppdatera sitt truckkort. Denna utbildning riktar även sig till personer som i sitt arbete hanterar truckar av typ B, t. ex. motviktstruck upp till 90 ton, höglyftande åkstaplare, skjutstativstruck, smalgångstruck och fyrvägstruck.
OBS! De som har  behörighet till truck A och genomgår denna utbildning kan senare köra upp för truck B eftersom man då redan har de teoretiska kunskaperna klara.
Vi behöver se, ditt gamla utbildningsbevis/kort eller få en försäkran från din nuvarande eller tidigare arbetsgivare, att du har haft ett truckkort för att kunna utföra utbildningen som en repetitionsutbildning.
 
Utbildningsdatum
Utbildning för 2021 är planerade enligt nedan:

13 september (Fullt)
4 oktober (Fullt)
8 november (Fullt)
29 november
 

Anmäl dig via formuläret för att boka plats. Ange i formuläret vilket datum du anmäler dig till.
OBS! Avanmälan senast en vecka innan utbildningsstart annars debiteras kunden.
 
Om ni är en grupp och datumen ovan inte passar så finns det möjlighet att arrangera kursen vid annat tillfälle. Kontakta Mikael Hellsing via tel: 0240-862 48 eller mail: uppdrag@vbu.ludvika.se för att hitta lämplig tid.
 
Innehåll
Moment i utbildningen:
 
Lagstiftning och regelverket TLP 10
Trucktyper, konstruktion och tillsatsaggregat
Truckens stabilitet
Materialhantering och emballage
Godshantering
Daglig tillsyn
 
Upplägg
Utbildningen följer TLP10 – den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter och är upplagt på 8 timmars teori. Utbildningen ger uppdaterade teoretiska kunskaper från branschen och man behåller den behörighetsgrupp som man hade på sitt gamla kort.
Deltagarantalet är max 12 deltagare/grupp.
 
Lärare
Mikael Hellsing, VBU
 
Kurslokal
Utbildningen genomförs på VBU, Högbergsskolan hus B i Ludvika. Utbildningen kan även förläggas till lokaler vid deltagarnas arbetsplats efter överenskommelse.
 
Pris
2 500:-/deltagare
 
Övrigt
Läromedel ingår. Kursen avslutas med ett kunskapsprov och en kursutvärdering. Deltagare som uppnår godkänd nivå får ett utbildningsbevis som gäller i 5 år, externa företag kan ha interna regelverk.
 
———————————————————————————————————————
 
Arbetsmiljölagen 3 kap 3§ “Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet bedrivs och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet”. Länk till avsnitt i arbetsmiljölagen.
 
———————————————————————————————————————
 
VBU dokumenterar, sedan 2012, alla deltagare och kan på det sättet utfärda ett nytt utbildningsbevis om det skulle förkomma, förutsatt att det inte är äldre än 5 år. Kontakta oss så trycker vi ett nytt till en kostnad av 300 kr.