Truck A

Truck A

Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter i att hantera truckar i kategori A och följer kraven i AFS och TLP 10.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personer som i sitt arbete ska hantera truck av typ A, t. ex. ledstaplare, låglyftande plocktruckar och åktruckar.

Utbildningsdatum

Utbildning för 2021 är planerade enligt nedan:

13 - 14 september (Fullt)
4 - 5 oktober (Fullt)
8 - 9 november (Fullt)
29 - 30 november

Anmäl dig via formuläret för att boka plats. Ange i formuläret vilket datum som du anmäler dig till.

OBS! Avanmälan senast en vecka innan utbildningsstart annars debiteras kunden.

Moment i utbildningen:

  • Lagstiftning och regelverket TLP 10
  • Trucktyper, konstruktion och tillsatsaggregat
  • Truckens stabilitet
  • Materialhantering och emballage
  • Godshantering
  • Daglig tillsyn

Upplägg
Utbildningen följer TLP10 – den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Utbildningen är upplagt på 8 timmars teori och 8 timmars praktik. Den angivna tidsåtgången för teoritiden är en minimitid, praktiktiden är rekommenderad tid som beror på deltagarens förkunskaper. Utbildningen ger behörighet för truck A1 - A4. Deltagarantalet är max 8 deltagare/grupp.

Lärare
Mikael Hellsing, VBU

Kurslokal
Utbildningen sker på VBU, Högbergsskolan hus B i Ludvika. Utbildningen kan även förläggas till lokaler vid deltagarnas arbetsplats efter överenskommelse.

Pris
 3 300:-/deltagare exkl. moms.

Övrigt
Läromedel ingår. Skyddsskor behövs vid de praktiska övningarna.
Kursen avslutas med ett kunskapsprov och en kursutvärdering. Deltagare som uppnår godkänd nivå får ett utbildningsbevis som gäller i 5 år, externa företag kan ha interna regelverk.

———————————————————————————————————————

Arbetsmiljölagen 3 kap 3§ “Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet bedrivs och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet”. Länk till avsnitt i arbetsmiljölagen.

———————————————————————————————————————

VBU dokumenterar, sedan 2012, alla deltagare och kan på det sättet utfärda ett nytt utbildningsbevis om det skulle förkomma, förutsatt att det inte är äldre än 5 år. Kontakta oss så trycker vi ett nytt till en kostnad av 300 kr.