Skylift och mobila arbetsplattformar

Skylift och mobila arbetsplattformar

Utbildningens syfte är att göra användare av skylift och mobila arbetsplattformar till säkra och ekonomiska förare. Detta för att minimera riskerna och undvika olycksfall vid arbete på arbetsplattformar.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till deltagare som i sitt arbete använder skylift eller mobila arbetsplattformar.

Utbildningsdatum
Utbildning för 2021 är planerade enligt nedan:

30 augusti (Fullt)
20 september
25 oktober
15 november
6 december

 

Anmäl dig via formuläret för att boka plats. Ange i formuläret vilket datum som du anmäler dig till.
OBS! Avanmälan senast en vecka innan utbildningsstart annars debiteras kunden.

Om ni är en grupp och datumen ovan inte passar så finns det möjlighet att arrangera utbildningen vid annat tillfälle. Kontakta Mikael Hellsing via tel: 0240-862 48 eller mail: uppdrag@vbu.ludvika.se för att hitta lämplig tid.

Innehållet
• Arbetsmiljölagen
• Olika typer av arbetsplattformar
• Konstruktion
• Skötsel och daglig tillsyn
• Arbetssätt med körövningar
• Säkerhetsbestämmelser

Efter avslutad utbildning med godkända resultat utfärdas utbildningsbevis.
 
Upplägg
Kursen är upplagd på 8 timmar som omfattar teori och praktiska övningar.
 
Lärare
Mikael Hellsing, VBU
 
Lokal
Utbildningen sker på VBU, Högbergsskolan hus B i Ludvika. Utbildningen kan även förläggas till lokaler vid deltagarnas arbetsplats efter överenskommelse.
 
Pris
2 500:-/deltagare exkl. moms.
 
Övrigt
Läromedel ingår.
 

Arbetsmiljölagen 3 kap 3§
“Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet bedrivs och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet”. Länk till avsnitt i arbetsmiljölagen.

———————————————————————————————————————————————

VBU dokumenterar, sedan 2012, alla deltagare och kan på det sättet utfärda ett nytt utbildningsbevis om det skulle förkomma, förutsatt att det inte är äldre än 5 år. Kontakta oss så trycker vi ett nytt till en kostnad av 300 kr.