Kranar/traverser repetition

Kranar/traverser repetition

Kursen ger en repetition av de teoretiska kunskaperna för att kunna hantera kranar, traverser och lyftdon. Utbildningen uppfyller kraven i AFS och SS-ISO 9926-1 samt SS-ISO 23853.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personer som i sitt arbete hanterar kranar, traverser samt lyftdon och behöver uppdatera sitt utbildningsbevis.
OBS! Vi behöver se, ditt gamla utbildningsbevis/kort eller få en försäkran från din nuvarande eller tidigare arbetsgivare, att du har haft ett utbildningsbevis för att kunna utföra utbildningen som en repetitionsutbildning.
 
Utbildningsdatum
Utbildning för 2021 är planerade enligt nedan:
 
Extra utbildningsdag 12/11 8 lediga platser
 
6 september (Fullt)
27 september (Fullt)
1 november (2 platser kvar)
22 november (Fullt)
13 december

 

Anmäl dig via formuläret för att boka plats. Ange i formuläret vilket datum som du anmäler dig till.
OBS! Avanmälan senast en vecka innan utbildningsstart annars debiteras kunden.
 
Om ni är en grupp och datumen ovan inte passar så finns det möjlighet att arrangera kursen vid annat tillfälle. Kontakta Mikael Hellsing via tel: 0240-862 48 eller mail: uppdrag@vbu.ludvika.se för att hitta lämplig tid.
 
Innehåll
Deltagarna lär sig att jobba effektivt och med fokus på säkerhet. Därmed ökar  produktiviteten, samtidigt som risken för skador på människor och material  minskar.
 
Moment i utbildningen:
Olika krantyper
Krankonstruktion
Lyftredskap
Lastkoppling
Säker användning
Risker och riskhantering
Underhåll och kontroll
Standard och föreskrifter
 
Utbildningen är upplagt på 8 timmars teori. Deltagarantalet är max 8 deltagare/grupp.
 
Lärare
Mikael Hellsing.
 
Lokal
Utbildningen sker på VBU, Högbergsskolan hus B i Ludvika eller på deltagarens företag. Utbildningen kan även förläggas till lokaler vid deltagarnas arbetsplats efter överenskommelse.
 
Pris
2 500:-/person exkl moms.
 
Övrigt
Utbildningsmaterial ingår. Kursen avslutas med en kursutvärdering och kunskapsprov. Deltagare som uppnår godkänd nivå får ett utbildningsbevis som gäller i 5 år, externa företag kan ha interna regelverk.
 
Arbetsmiljölagen 3 kap 3§ “Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet bedrivs och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet”. Länk till avsnitt i arbetsmiljölagen.
 
———————————————————————————————————————
 
VBU dokumenterar, sedan 2012, alla deltagare och kan på det sättet utfärda ett nytt utbildningsbevis om det skulle förkomma, förutsatt att det inte är äldre än 5 år. Kontakta oss så trycker vi ett nytt till en kostnad av 300 kr.