Kranar/traverser

Kranar/traverser

Utbildningen ge teoretiska och praktiska färdigheter i att hantera kranar, traverser och lyftdon. Utbildningen uppfyller kraven i AFS och SS-ISO 9926-1 samt SS-ISO 23853.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personer som i sitt arbete hanterar kranar, traverser och lyftdon.

Utbildningsdatum
Utbildning för 2022 är planerade enligt nedan:

24 - 26 januari
14 - 16 februari
14 - 16 mars (Fullt)
4 - 6 april
2 - 4 maj
23 - 25 maj

Anmäl dig via formuläret för att boka plats. Ange i formuläret vilket datum som du anmäler dig till.
OBS! Avanmälan senast en vecka innan utbildningsstart annars debiteras kunden.

Om ni är en grupp och datumen inte passar så finns det möjlighet att arrangera utbildningen vid annat tillfälle. Kontakta Mikael Hellsing via tel: 0240-862 48 eller mail: uppdrag@vbu.ludvika.se för att hitta lämplig tid.

Innehåll
Deltagarna lär sig att jobba effektivt och med fokus på säkerhet. Därmed ökar produktiviteten, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar

Moment i utbildningen:

  • Olika krantyper
  • Krankonstruktion
  • Lyftredskap
  • Lastkoppling
  • Säker användning
  • Risker och riskhantering
  • Underhåll och kontroll
  • Standard och föreskrifter

Upplägg
Utbildningen är upplagt på 8 timmars teori och 8 timmars praktik. Den angivna tidsåtgången för teoritiden är en minimitid, praktiktiden är rekommenderad tid som beror på deltagarens förkunskaper. Deltagarantalet är max 8 deltagare/grupp.

Lärare
Mikael Hellsing.

Lokal
Utbildningen sker på VBU, Högbergsskolan hus B i Ludvika. Utbildningen kan även förläggas till lokaler vid deltagarnas arbetsplats efter överenskommelse.

Pris
4100:-/deltagare exkl moms. Förmiddagsfika och lunch ingår i priset. 

Övrigt
Utbildningsmaterial ingår. Kursen avslutas med en kursutvärdering och kunskapsprov. Efter avslutad godkänd utbildning erhåller deltagare ett utbildningsbevis på svenska och engelska, som gäller 3 år (Hitatchi Energy) övriga 5 år. 

Arbetsmiljölagen 3 kap 3§ “Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet bedrivs och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet”. Länk till avsnitt i arbetsmiljölagen.

———————————————————————————————————————

VBU dokumenterar, sedan 2012, alla deltagare och kan på det sättet utfärda ett nytt utbildningsbevis om det skulle förkomma, förutsatt att det inte är äldre än 5 år. Kontakta oss så trycker vi ett nytt till en kostnad av 300 kr.