Ellära C

Ellära C

Kursen skall ge kunskaper om trefas växelströmskretsar med symetriska och osymetriska belastningar samt en- och trefastransformatorn.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som vill fördjupa sina kunskaper inom ellära och gå vidare från Ellära B. Kursen lämpar sig även för ingenjörer som tidigare studerat ellära men behöver fräscha upp kunskaperna.

Innehåll

Moment som tas upp i utbildningen är elektriska storheter, mätning och mätvärdesbearbetning för att kunna utföra beräkningar inom elområdet. Kursen skall dessutom utveckla förmågan att analysera mätvärden för att välja rätt instrument i olika situationer.

Begrepp som tas upp är bland annat inducering av trefasspänning och ström samt fasföljd. Y- samt D-koppling av elsystem och dess olika belastningar behandlas.

Kursen innehåller genomgång av transformatorn där enfas-och trefastransformatorn behandlas samt hur man faskompenserar trefasnät. Kursen ger även kunskap om nät för elkraftsdistribution.

Upplägg

Kursen omfattar 24 lärarledda timmar fördelade på 8 träffar. 

Kursdatum

Kursen startas under förutsättning att deltagarantalet uppgår till minst 6 personer. Skicka gärna en intresseanmälan via formuläret.

Lärare

Meddelas inför kursstart.

Kurslokal

Högbergsskolan i Ludvika.

Pris

5 900:-/deltagare exkl. moms.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret.

Övrigt

Läromedel ingår. Kursen avslutas med ett kunskapstest samt en kursutvärdering. Deltagare som uppnår godkänd nivå får ett utbildningsbevis.

Om något annat upplägg skulle passa bättre för en grupp om minst 6 personer kan detta planeras tillsammans med beställaren.