Ellära B

Ellära B

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om likström och enfas växelström med resistiva belastningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som vill utveckla sina kunskaper inom ellära och gå vidare från Ellära A. Kursen lämpar sig även för ingenjörer som tidigare studerat ellära men behöver fräscha upp kunskaperna.

Innehåll

Moment som tas upp i utbildningen är elektriska storheter, mätning och mätvärdesbearbetning för att kunna utföra beräkningar inom el- och elektronikområdet. Kursen skall dessutom utveckla förmågan att analysera mätvärden för att välja rätt instrument i olika situationer.

Begrepp som tas upp är bland annat fasförskjutning, induktans, kapacitans, reaktans och impedans. Kursen behandlar även effekt i kretsar med fasförskjutning och sammansatta kretsar samt faskompensering.

Upplägg

Kursen omfattar 24 lärarledda timmar fördelad på 8 tillfällen. Undervisningen förläggs till 3 timmar/dag.

Kursdatum

Kursstart är planerad startas under förutsättning att deltagarantalet uppgår till minst 6 personer. 

Lärare

Meddelas inför kursstart.

Kurslokal

Högbergsskolan i Ludvika.

Pris

 8 500:-/deltagare exkl. moms.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret.

Övrigt

Läromedel ingår. Kursen avslutas med ett kunskapstest samt en kursutvärdering. Deltagare som uppnår godkänd nivå får ett utbildningsbevis.

Om något annat upplägg skulle passa bättre för en grupp om minst 6 personer kan detta planeras tillsammans med beställaren.