Ellära A

Ellära A

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om likström och enfas växelström med resistiva belastningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som vill sätta sig in i ellärans grunder.

Innehåll

Moment som tas upp i utbildningen är elektriska storheter, mätning och mätvärdesbearbetning för att kunna utföra beräkningar inom el- och elektronikområdet. Kursen skall dessutom utveckla förmågan att analysera mätvärden för att välja rätt instrument i olika situationer.

Begrepp som tas upp är bland annat ström, spänning, resistans, seriekretsar, parallellkretsar, spänningskällor, energi och effekt samt verkningsgrad. Kursen behandlar även motor-, generator- och transformatorprinciper. 

Upplägg

Kursen omfattar 30 lärarledda timmar fördelad på 10 eftermiddagar. Undervisningen förläggs till 3 timmar/dag, 13:00 - 16:00. Vid kurstillfällena genomförs mätningar och laborationer varför deltagarantalet är maximerat till 8 deltagare/grupp.

Kursdatum

Kursstart planeras och startar under förutsättning att deltagarantalet uppgår till minst 6 personer.

Lärare

Personal inom VBU.

Kurslokal

Högbergsskolan i Ludvika.

Pris

 9 900:-/deltagare exkl. moms.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret.

Övrigt

Läromedel ingår. Kursen avslutas med ett kunskapstest samt kursutvärdering. Deltagare som uppnår godkänd nivå får ett utbildningsbevis.

Om något annat upplägg skulle passa bättre för en grupp om minst 6 personer kan detta planeras tillsammans med beställaren.