Elkunskap B

Elkunskap B

Utbildningen ska ge personalen en fördjupad kunskap om ellära, schemaläsning, komponentkännedom och felsökning i elektriska kretsar. Utbildningen ger både praktisk- och teoretisk kunskap i ovanstående ämnen.

Målgrupp
Service-, underhåll- och provningspersonal inom ABB

Innehåll
Kursen bygger på att deltagarna har kunskaper som motsvarar Elkunskap A. För att nå målet startar vi med en kort sammanfattning av Elkunskap A och sedan går vi igenom valda delar av kurserna Ellära B och Ellära C, som behandlar växelström och trefasanläggningar. Moment som tas upp är resistiva, induktiva och kapacitiva belastningar i växelströmskretsar, faskompensering, val av mätinstrument i förhållande till mätobjekt, praktisk mätteknik, trefas, Y/D-koppling samt motorer och dess olika skydd. Schemaläsning, komponentkännedom och felsökning ingår också i utbildningen.

Upplägg
Den totala utbildningslängden är 70 undervisningstimmar fördelad på 30 timmar ellära, 30 timmar elschemaläsning, komponentkännedom och felsökning samt 10 timmar praktisk koppling och laborationer som naturligt integreras i undervisningen.

Undervisningen planeras till 8 timmar/dag inkl. raster.

Kursdatum
Kursen startas under förutsättning att deltagarantalet uppgår till minst 6 personer. Skicka gärna en intresseanmälan via formuläret.

Lärare
Meddelas inför kursstart

Kurslokal
VBU:s lokaler vid Högbergsskolan i Ludvika.

Pris
12 900:-/deltagare exkl. moms.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret.

Övrigt
Läromedel ingår. Kursen avslutas med ett teoretiskt prov. Deltagare som uppnår godkänd nivå får utbildningsbevis.