Elkunskap A

Elkunskap A

Utbildningen ska ge personalen grundläggande kunskap om ellära, schemaläsning, komponentkännedom och felsökning i elektriska kretsar. Utbildningen ger både praktisk- och teoretisk kunskap i ovanstående ämnen.

Målgrupp
Service-, underhåll- och provningsspersonal inom ABB

Innehåll
För att nå målet går vi igenom valda delar av kurserna Ellära A och Ellära B, som behandlar likström och växelström. Moment som tas upp är ellärans storheter såsom ström, spänning, resistans och effekt, grundläggande om mätinstrument och mätteknik, induktion och magnetism, resistiva, induktiva och kapacitiva belastningar i växelströmskretar, elsäkerhet. Schemaläsning, komponentkännedom och felsökning ingår också i utbildningen.

Upplägg
Den totala utbildningslängden är 70 undervisningstimmar fördelad på 40 timmar ellära, 20 timmar elschemaläsning, komponentkännedom och felsökning samt 10 timmar praktisk koppling och laborationer som naturligt integreras i undervisningen.

Undervisningen planeras till 8 timmar/dag inkl. raster.

Kursdatum
Kursen startas under förutsättning att deltagarantalet uppgår till minst 6 personer. Skicka gärna en intresseanmälan via formuläret.

Lärare
Meddelas inför utbildningsstart

Kurslokal
VBU:s lokaler på Högbergsskolan i Ludvika.

Pris
12 900:-/deltagare exkl. moms.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret.

Övrigt
Läromedel ingår. Kursen avslutas med ett teoretiskt prov. Deltagare som uppnår godkänd nivå får utbildningsbevis.