Ansvarsutbildning för arbetsledare gällande truckar, liftar, fallskydd och kranar

Ansvarsutbildning för arbetsledare gällande truckar, liftar, fallskydd och kranar

Utbildningen ger kunskaper om de nya reglerna och aktuell lagstiftning för att känna till befogenheter och skyldigheter inom ditt ansvarsområde när det gäller truckar, liftar, fallskydd och kranar.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare m.fl.

Innehåll
Moment i utbildningen:

  • Produktionsledningens och arbetsledningens ansvar enligt AML och AV:s föreskrifter gällande truckar, mobila arbetsplattformar, fallskydd och kranar.
  • Straffrättsliga ansvaret
  • Sanktionsavgifter
  • Kartläggning av informationskällor
  • Vikten av att dokumentera underhåll och arbetsmiljöåtgärder
  • Praktikfall

Upplägg
Utbildningen är upplagt på 8 timmar med teori och praktiska frågor. Deltagarantalet är max 16 deltagare/grupp.

Utbildningsdatum

Kontakta Mikael Hellsing via tel: 0240-862 48 eller mail: uppdrag@vbu.ludvika.se 
så letar vi rätt på ett utbildningstillfälle som passar er.

OBS! Avanmälan senast en vecka innan utbildningsstart annars debiteras kunden.

Lärare
Mikael Hellsing

Lokal
Utbildningen sker på Högbergsskolan hus B, VBU i Ludvika.

Pris
2 700:-/deltagare exkl moms.

Övrigt
Läromedel ingår. Utbildningen avslutas med utvärdering och utdelning av utbildningsbevis.

———————————————————————————————————————

VBU dokumenterar, sedan 2012, alla deltagare och kan på det sättet utfärda ett nytt utbildningsbevis om det skulle förkomma, förutsatt att det inte är äldre än 5 år. Kontakta oss så trycker vi ett nytt till en kostnad av 300 kr.