Ansvarsutbildning för arbetsledare gällande truck, liftar och kranar

Ansvarsutbildning för arbetsledare gällande truck, liftar och kranar

Obs! Utbildningen inställd till och med 14 april

Utbildningen ger kunskaper om de nya reglerna och aktuell lagstiftning för att känna till befogenheter och skyldigheter inom ditt ansvarsområde när det gäller truck, liftar och kranar.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare m.fl.

Innehåll
Moment i utbildningen:

  • Produktionsledningens och arbetsledningens ansvar enligt AML och AV:s föreskrifter gällande truck, mobila arbetsplattformar och kranar.
  • Straffrättsliga ansvaret
  • Sanktionsavgifter
  • Kartläggning av informationskällor
  • Vikten av att dokumentera underhåll och arbetsmiljöåtgärder
  • Praktikfall

Upplägg
Utbildningen är upplagt på 8 timmar med teori och praktiska frågor. Deltagarantalet är max 16 deltagare/grupp.

Utbildningsstart

  • Nästa utbildningstillfälle äger rum den 6 februari, 19 mars och 28 maj 2020. Start klockan 08:00. Anmälan sker via formuläret.

OBS! Avanmälan senast en vecka innan utbildningsstart annars debiteras kunden.

Lärare
Mikael Hellsing

Lokal
Utbildningen sker på Högbergsskolan hus B, VBU i Ludvika.

Pris
2 100:-/deltagare exkl moms.

Övrigt
Läromedel ingår. Utbildningen avslutas med utvärdering och utdelning av utbildningsbevis.

———————————————————————————————————————

VBU dokumenterar, sedan 2012, alla deltagare och kan på det sättet utfärda ett nytt utbildningsbevis om det skulle förkomma, förutsatt att det inte är äldre än 5 år. Kontakta oss så trycker vi ett nytt till en kostnad av 300 kr.