Frågor och svar

Frågor och svar

På denna sida kan du hitta vanliga frågor som vi får om skolan och våra utbildningar. Frågor och svar som är relaterade till en viss verksamhet finns även i egna FAQ:s (frequently asked questions) under respektive program eller utbildning.

Fråga:
Var sitter VBU:s kansli?
 
Svar:
Vi finns på Högbergsskolan i Ludvika i C-huset.
Fråga:
Hur många orter finns VBU på?
 
Svar:
På tre orter: Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg, men Grängesberg hör till Ludvika kommun.
Fråga:
Kan jag redan nu preliminärt anmäla intresse för någon Yrkeshögskoleutbildning?
 
Svar:
Det går bra. Hör av dig till Bengt Åkman: bengt.akman@vbu.ludvika.se