Fakta om vård- och omsorgsutbildning

Fakta om vård- och omsorgsutbildning

Den här utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar, eller vill arbeta med människor i behov av hjälp och stöd.

Snabbhjälp

Kontakt
Kerstin Löfgren, 0240-867 31
kerstin.lofgren@vbu.ludvika.se

Du får läsa ett antal obligatoriska kurser, exempelvis vård och omsorg, hälsopedagogik, psykiatri, psykologi och medicin. För att komplettera dessa får du sedan välja mellan fyra alternativ: äldreomsorg, psykiatri, LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller hälso- och sjukvård samt hemsjukvård.

Du har även möjlighet att läsa in behörighet för att studera vidare till exempel socionom, sjuksköterska, polis eller sjukgymnast.

Vi kan hjälpa de sökande med så kallad validering, detta innebär att du får visa på tidigare teoretiska och praktiska kunskaper, utifrån vilka utbildningen sedan formas.

Äldreomsorg

Här får du lära dig om hur man bistår äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan vara förorsakat av sjukdom, funktionsnedsättningar eller ren ålderssvaghet. Kurserna behandlar demenssjukdomar, samt äldres hälsa och livskvalitet.

Psykiatri

Om du väljer det här alternativet läser du två kurser i ämnet psykiatri. Du får lära dig om psykiska störningar, vad de orsakas av, hur de yttras, hur man diagnostiserar, förebygger och behandlar dessa.

LSS

(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

På detta alternativ behandlar vi vad det kan innebära att arbeta med att hjälpa människor med utvecklingsstörning och funktionsnedsättning. LSS omfattar även andra svåra psykiska och fysiska funktionsnedsättningar, utanför normalt åldrande, som omöjliggör att självständigt klara sig i det dagliga livet. Du får läsa specialpedagogik och vårdpedagogik.

Hemsjukvård, samt hälso- och sjukvård

Om du väljer det här alternativet får du lära dig om att arbeta med hälsovård, sjukvård eller hemsjukvård. Du läser exempelvis hemsjukvård, lindrande vård och medicin. 

Ansökan

Ansök genom att fylla blanketten som du hittar under relaterade dokument till höger och skicka den till:

Västerbergslagens utbildningscentrum
Vuxenutbildning VO
Box 830
771 28 LUDVIKA

 

Den här utbildningen bedrivs inom Vård- och omsorgscollege i Ludvika/Smedjebacken.