1 Fakta om utbildningen

1 Fakta om utbildningen

Rent och friskt vatten är en överlevnadsfråga!
En miljöutbildning som ger kompetens för att kunna arbeta som t.ex. driftstekniker inom VA-verk, samtidigt som man får kunskap för att arbeta med uppströmsarbete. 

Snabbhjälp

Länkar
Myndigheten för yrkeshögskolan
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Yrkeshögskolan
L
udvika kommun
 

Kontakt
Maria Danielsson, 0240 - 86546
Tjänstledig Ht-21
maria.danielsson@vbu.ludvika.se

Anna Vestling, 073 - 50 200 95
Vik. Ht -21
anna.vestling@nitoves.se

Christian Åhman, 0240-86703
christian.ahman@vbu.ludvika.se

Uppströmsarbete är den enda långsiktiga och hållbara lösningen för att stoppa miljögifter vid källan.

Modifierad distans
Heltidsstudier

4 terminer, 420 Yh-poäng

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen.
I utbildningen ingår de moment som branschen efterfrågar. En mycket viktig del i utbildningen är LIA (lärande i arbete) vilket genomförs i form av praktik på relevanta arbetsplatser, vilket borgar för en praktisk och tillämpad utbildning. Du får en kompetensprofil som väl överensstämmer med kraven du kommer att möta i arbetslivet. I samband med LIA finns goda möjligheter att skapa kontaktytor som är viktiga när branschföretag rekryterar nya medarbetare.

Finns det jobb efter utbildningen?
Yrkeshögskoleutbildningen Miljö och VA-teknik är en gedigen branschutbildning där deltagarna har mycket stora utsikter att bli attraktiva på arbetsmarknaden efter fullgjord utbildning. VA- branschen står inför en generationsväxling och detta medför ett stort rekryteringsbehov av medarbetare med rätt kompetens. Intresset för utbildningen är stort från branschen och representanter har varit delaktiga i utvecklingen av utbildningen. Dessutom finns branschen representerad i den ledningsgrupp som står bakom utbildningens upplägg, mål och innehåll.

Modifierad distans?
Utbildningen studeras via modifierad distans, vilket innebär att du som student till stor del studerar hemifrån, men kommer till Ludvika under intensivveckorna. Du behöver ha tillgång till en dator och internetuppkoppling. Den som inte är bosatt i närheten av Ludvika/Smedjebacken får räkna med 12-16 övernattningar per termin i samband med intensivveckorna. Mer information om boende finns i dokumentet Boendealternativ vid Relaterade dokument. Under intensivveckor kan kvällsundervisning förekomma.

Under länken YH Ansökan finner ett relaterat dokument om behörighet och urval för utbildningen Miljö och VA-teknik.

Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).