1 Fakta om utbildningen

1 Fakta om utbildningen

En utbildning i bryggeriteknik ger dig möjlighet att arbeta inom en spännande och kunskapsintensiv bransch. Det är en bred yrkesutbildning som ger den kompetens bryggerierna efterfrågar.

Modifierad distans

Heltidsstudier
3 terminer, 315 yh-poäng
För behörighetskrav, se ansökningshandlingar

Branschen vill ha en bred utbildning som ger grundkunskaper inom de mångskiftande arbetsområden som förekommer inom bryggeriindustrin idag. Därför har du chansen att söka både produktionsinriktade samt mer administrativa bryggerijobb efter avslutad utbildning, till exempel produktionstekniker eller kvalitetstekniker. Andra möjliga jobb efter en bryggeriteknikerexamen är process- eller laboratorietekniker, brygghusarbetare, tappningsoperatör med flera. Ett examensbevis från avslutad utbildning i bryggeriteknik kan även anses vara en god merit i samband med en ansökan till bryggmästarstudier.

Som studerande på bryggeriteknik får man under sakkunnig handledning praktiskt testa de förvärvade teoretiska kunskaperna ute på bryggerierna under LIA(praktik) perioderna. På så sätt får de studerande även chansen att knyta kontakter och visa framfötterna för eventuella framtida arbetsgivare.

Det här är en så kallad modifierad distansutbildning, vilket innebär att studenten till stor del studerar hemifrån, men kommer till Ludvika under intensivveckor. Studenten behöver ha tillgång till en dator och internetuppkoppling. Den som inte är bosatt i närheten av Ludvika/Smedjebacken får räkna med 12-16 övernattningar per termin i samband med intensivveckorna, mer information om boende under intensivveckorna hittar du under relaterade dokument. Undervisning på kvällstid kan förekomma.

De studerande som erhåller minst godkänt i utbildningens samtliga kurser utnämns till bryggeritekniker med tillhörande yrkeshögskoleexamen.

För att antas till en YH-utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för högskolestudier eller viss yrkeserfarenhet. VBU följer myndighetens rekommendationer när det gäller behörighetsfrågor och urval av studenterna. Information om dessa frågor finner du här.

Till ansökan 

Utbildningen berättigar studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).