Elevskyddsombud

Elevskyddsombud

Elevskyddsombuden är till för att elevernas arbetsmiljö ska tas hänsyn till.

Elevskyddsombud

Just nu håller vi på att välja nya representanter. Listan nedan är från vårterminen 2015.

Högbergsskolan A

Emma Östlund, EK13
Tove Sköld, HU12
Linus Henriksson, HA14

Högbergsskolan B

Emanuel Öbrell, TE14
Frida Holmberg, NA14
Gustaf Andersson, NA13

Smeden

Tobias Klebak RL15
Josefin Ekström, RL14

Malmen

Alfred Lundgren, FT13
Pontus Garfve, FT14
Magnus Petersson, FT14
Linus Borg, BA13

Vid förhinder utses ersättare.