Elevråd

Elevråd

Elevrådets och elevkårens syfte är att skapa en bättre skola och en ännu mer givande skolgång för eleverna. Vissa elever är representanter, som sedan möts regelbundet för att diskutera frågor som som rör skolan. Vill du veta mer? Kontakta respektive ordförande.

 

Högbergsskolan

Gabriel Blomgren Strandberg, ordförande, TE15
076-805 55 22, gabriel@kab-brodyr.se

Matilda Blomqvist, ledamot (vice ordförande) ES14
072-9144 302, blamqvist@gmail.com

Linus Henriksson, sekreterare, HA14
070-640 72 57, tjenaresalt@hotmail.com

Evelina Blomqvist, kassör, ESHU16
073-376 80 05, anileveb@gmail.com

Oskar Lund, ledamot, TE15
072-210 00 78, karloskarlund@hotmail.com