Efter utbildningen

Efter utbildningen

Exempel på vad man kan göra efter att man gått vård- och omsorgsprogrammet.

”Utbildning och jobb samtidigt”

Carina Norberg kommer från Tyskland och USA och flyttade till Sverige för sex år sedan. När det blev klart att familjen skulle bli kvar mer än de planerade 1–2 åren ville hon utbilda sig till sjuksköterska.

– Då fick jag klart för mig att jag måste göra om hela gymnasiet, för min utbildning gällde inte här. Jag visste inte om jag skulle orka plugga, men valde vård- och omsorgsprogrammet för att få ett betyg på att jag var undersköterska om jag lyckades.

Utbildningen gick väldigt bra, Carina berättar att lärarna hjälpte mycket och att praktikplatserna var väldigt värdefulla. Parallellt med skolan har hon dessutom jobbat inom kommunens bemanning.

– Jag trivs bra med det, eftersom jag själv i förväg får anmäla när jag kan och när jag inte kan jobba. Och ju längre tid jag varit där, desto mer får jag jobba.

Nu läser hon vidare till sjuksköterska, samtidigt som hon fortfarande jobbar i bemanningen.

– Det är inget krav att vara undersköterska för att läsa till sjuksköterska, men jag är så glad att jag har den bakgrunden och därmed baskunskaper och förståelse för yrket. Det skulle vara mycket svårare annars.

Hennes mål är att specialisera sig inom geriatrik (äldrevård) eller onkologi (cancervård).