Fakta om programmet

Fakta om programmet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Hit ska du söka om du vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

Snabbfakta
Inriktningar: 
Anläggningsfordon
Husbyggnad
Exempel på programgemensamma ämnen: 
Bygg och anläggning
Skola: 
Malmenskolan, Grängesberg

Kontaktperson:

Stefan Lar, 072 – 546 84 71
stefan.lar@vbu.ludvika.se

INRIKTNINGAR

Husbyggnad
Är du intresserad av den praktiska delen av byggnation? Inriktningen husbyggnad fokuserar precis på detta. Du lär dig om byggnation och renovering av byggnader, bostäder, olika lokaler, broar och andra anläggningskonstruktioner. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. betongarbetare, takmontör, murare eller träarbetare.

Anläggningsfordon
Är du intresserad av byggprocessen och gillar du även fordon? Inriktningen anläggningsfordon fokuserar precis på detta. Du lär dig om trafik och markarbeten inom väg- och ledningsarbete. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bygg- och anläggningsförare, kranförare, lastmaskinförare eller väg- och anläggningsarbetare.

Efter programmet
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan. Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska/svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program. om du vill studera vidare.

Några av företagen som programmet har APL-samarbete med: AEB, Byggpartner, Ovako och Södra Dalarnas Mark och Bygg.