Viktig information angående schemat

20 augusti
Viktig information angående schemat

I rådande stund har vi problem med våra IT- samverkanspartners runt schemafrågan. 

Schemat är lagt men kopplingar mellan de olika programmen gör att schemat inte syns i våra vyer där vi är vana att finna dem denna tid på läsåret. Det kan ge upphov till oro och funderingar. 
 

Vi behöver därför, under nästa vecka till att börja med, att arbeta lite som vi gjorde för många år sedan - nämligen genom pappersscheman. Alla ska ha ett schema så att vi vet vad som händer och när det händer. Detta gäller för både elever och personal. Alla rektorer kommer att ha samtliga scheman för utdelning till nästa vecka. 
 

Dialogen med leverantörerna fortsätter och vår absoluta förhoppning är att vi ska ha en digital lösning för samtliga inom räckhåll redan nästa vecka. Det förhåller sig i nuläget så att några klasser syns i våra vyer men tyvärr inte samtliga. 
 

Då schemat inte finns digitalt ännu så innebär detta att varje lärare behöver föra närvaro/frånvaro på sina elever på papper tills dess att funktionen åter är igång. Prata i arbetslaget om hur ni delar dessa listor så att mentor kan agera utifrån ev frånvaro. Kanske att ni förvarar listorna på ett särskilt ställe i ert arbetsrum?
 

Ny information kommer fortlöpande!

//Skolledningen